10/11/2021-termin zapłaty ZUS w przypadku podmiotów nie zatrudniającego pracowników

15/11/2021-termin zapłaty ZUS w przypadku podmiotów zatrudniających pracowników

22/11/2021 -termin zapłaty PIT-4, PIT-8A, PIT-5, PIT-5L, PPE

25/11/2021- termin zapłaty VAT