10/12/2021-termin zapłaty ZUS w przypadku podmiotów nie zatrudniającego pracowników

15/12/2021-termin zapłaty ZUS w przypadku podmiotów zatrudniających pracowników

20/12/2021 -termin zapłaty PIT-4, PIT-8A,PIT-5, PIT-5L, PPE

27/12/2021 termin zapłaty VAT