Kurs Kadry i płace

Kadry i płace – poziom podstawowy

Zakres kursu:

 • listy płac, składki na ubezpieczenia, podatki, urlopy,
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń,
 • posługiwanie się programem „Płatnik”,
 • posługiwanie się programem kadrowo- księgowym,
 • umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Koszt kursu: 450 zł

Kurs trwa 10 godzin (2 spotkania po 5 godzin).

Terminy kursów

Kadry i płace – poziom średniozaawansowany

Zakres kursu:

 • niestandardowe przypadki – case study,
 • zadania kadrowo- płacowe,
 • czas pracy,
 • dodatki do wynagrodzeń,
 • Pfron,
 • itp.

Koszt kursu: 500 zł

Kurs trwa 10 godzin ( 2 spotkania po 5 godzin).

Terminy kursów

Kontakt:  

Manufaktura Biznesu

Rynek 2/5b, 63-600 Kępno

szkolenia@manufakturabiznesu.com

Tel. 62 700 01 05 | 505 034 480