Wpis do CRBR 2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system informatyczny, który ma na celu zbieranie i przechowywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek oraz innych podmiotów gospodarczych. Wpis do CRBR jest obowiązkowy dla każdej spółki, która działa na terenie Polski, bez względu na…

Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) to stała miesięczna opłata za ubezpieczenie zdrowotne, która jest pobierana bezpośrednio przez urząd skarbowy. Korzyścią dla przedsiębiorców opodatkowanych w ten sposób jest to, że nie muszą…