Wpis do CRBR 2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system informatyczny, który ma na celu zbieranie i przechowywanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek oraz innych podmiotów gospodarczych. Wpis do CRBR jest obowiązkowy dla każdej spółki, która działa na terenie Polski, bez względu na jej formę prawna.

Wpis ten powinien zawierać m.in. informacje o właścicielach spółki oraz ich udziałach w kapitale. W 2022 roku, termin na złożenie wpisu do CRBR zależy od daty rejestracji spółki, jednak najpóźniejszy termin to 13 lipca 2022 roku. Wpis do CRBR można złożyć samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego. Złożenie wpisu do CRBR jest ważne, ponieważ umożliwia organom państwowym weryfikację właścicieli spółek i zwalczanie prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W Biurze Rachunkowym Manufaktura Biznesu w Kępnie na grafice poniżej przypominamy o obowiązku dla Spółdzielni, Fundacji oraz Stowarzyszeń.

Manufaktura Biznesu Wpis do CRBR 2022

Podobne wpisy

Dodaj komentarz